AANMELDEN

Meld je aan bij onze wijkcentrum

We streven ernaar om een actieve en gezellige wijkvereniging te worden, en hiervoor hebben we uw hulp nodig! We waarderen uw mening over belangrijke kwesties in de wijk en willen u vragen om lid te worden van de wijkvereniging. Als lid kunt u meedenken en beslissingen nemen over verschillende zaken die zich voordoen in de buurt

 


    Het eerste jaar kunt u kosteloos lid worden van de wijkvereniging. Mocht dit in de toekomst veranderen voor de volgende jaren, dan zullen we u daar tijdig over informeren. Als lid heeft u ook het recht om hierover mee te beslissen.

    Twee keer per jaar organiseren wij een ledenvergadering waar u vrijblijvend aan kunt deelnemen. Tijdens deze vergaderingen willen we u op de hoogte brengen van wat er speelt in de wijk en eventuele plannen die op tafel liggen.

    We willen voorkomen dat de wijkvereniging niet kan voortbestaan zonder leden. Daarom vragen we u vriendelijk om nu lid te worden van onze wijkvereniging!